BIKE PARK

Pozývame Vás na jazdu, ktorú si zamilujete!

V lete sa zjazdovka lyžiarskeho strediska Kubínska zmení na BIKE PARK so zážitkovou zjazdovou traťou Super Mix s celkovou dĺžkou 5,24 km.

Trať Super Mix je určená pre všetky druhy horských bicyklov: MTB, XC, Enduro, DH. Je zbavená nebezpečných technických miest, preto je vhodná aj pre začínajúcich cyklistov a rodiny s deťmi, ale rýchle úseky a zaujímavé skoky potešia aj pokročilých bikerov.

Prírodné prekážky ako terénne bubny, rôzne skoky, vlny, klopené zákruty či drevené mostíky urobia z Vašej jazdy nezabudnuteľný zážitok!

Špecifikácia trate:

Dĺžka: 5,24 km
Výškový pokles: 280 m
Priemerný sklon: 3 – 10%
Povrch: strojovo tvarovaný, kamenivo, drevo
Typ podkladu: minerálny
Prekážky na trase: profilované zákruty, magnáti, valčeky, stoly, drevená lávka, most, skalka, rôzne skoky.

Na začiatok trate sa pohodlne vyveziete aj s bicyklom štvorsedačkovou lanovkou. Ak nemáte bicykel, v požičovni Vám poradia s výberom z mnohých špičkových modelov. Vďaka skúseným inštruktorom v požičovni si zamilujete gravitačnú cyklistiku.

Súčasťou strediska sú aj úseky vhodné pre adrenalínovú jazdu na horských trojkolkách či terénnych kolobežkách, ktoré si môžete požičať pri pokladniach v dolnej časti strediska.

 

Zábava, okrem všeobecnej fyzickej zdatnosti, nevyžaduje špeciálnu prípravu, jazdné techniky ani mimoriadne zručnosti, preto je venovaná všetkým návštevníkom od 8 rokov, ktorí sa chystajú navštíviť Kubínsku.

Súčasťou BIKE PARKu je:

Požičovňa bicyklov
Servis bicyklov
Obchod s bicyklami
Bufety a reštaurácie

Plán trate Super Mix:

Prevádzkový poriadok BIKE PARK Kubínska hoľa 2021

Základné pravidlá správania na trati Super Mix:

 1. Jazda na cyklistickej trati BIKE PARKu je mimo prevádzkových hodín strediska a bez platného lístka pre cyklistov ZAKÁZANÁ. Návštevník cyklistickej trate Super Mix jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko, a do BIKE PARKu je osobám mladším ako 18 rokov vstup zakázaný. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť na trať len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu(na stiahnutie – Upozornenie a poučenie jazdca. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča. Prevádzkovateľ cyklistickej trate je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe (zablokovať lístok), ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na cyklistickej trati alebo nemá platný lístok.
 2. Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba, alebo iného cyklistu.
 3. Používajte cyklistický výstroj len v stave, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Je nevyhnutné používať prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.
 4. Cyklistická trať je jednosmerná štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.
 5. Prispôsobte rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok. Cyklista ako používateľ trate v cyklistickom parku musí mať neustále prehľad o situácii pred sebou.
 6. Dodržiavajte označenia na trati. Používateľ je povinný dodržiavať označenia na trati a pokyny zamestnancov strediska.
 7. Na trati nie ste sami, buďte ohľaduplní aj k iným osobám na trati. Na cyklistickej trati je každý používateľ povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, alebo nespôsobil škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom, nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Nezabudnite, že trať môžu používať aj menej zdatní jazdci, rodiny s deťmi atď.
 8. Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou sú pracovníci strediska, pričom ohlasovacími miestami je ktorákoľvek údolná alebo vrcholová stanica sedačkovej lanovky, prípadne na telefónnych číslach: +421 915 595 311 – pokladňa, vo veľmi vážnych prípadoch tiesňová linka Horskej záchrannej služby(HZS) 18 300. V cene lístka nie je zahrnutý zásah HZS, preto Vám odporúčame zvážiť pripoistenie do hôr a zásahu HZS.
 9. V BIKE PARKu platia nasledujúce zákazy:
 • zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli,
 • zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ,
 • zákaz vstupu deťom bez dohľadu zodpovednej osoby,
 • zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok,
 • donášať a používať nebezpečné predmety (sklo, kov, plechovky, nože, tyčky atď.),
 • zákaz fajčiť,
 • zákaz vstupu s otvoreným ohňom,
 • zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy,
 • zákaz vstupu chodcov.

Zakúpením lístka pre cyklistov a vstupom do areálu BIKE PARKu sa návštevník zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok BIKE PARKu Kubínska hoľa a berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na veciach a zdraví návštevníkov BIKE PARKu.

 

Spolu tvoríme príbehy.

Spolu sme #kubinska

1 / 10
Kubinska