Pre záujemcov o rybolov ponúkame možnosť lovu rýb. Stačí sa vyviesť sedačkovou lanovkou do prostred strediska, kde sa nachádza umelá vodná nádrž – jazero.

Základným druhom nasadeným v rybníku je pstruh dúhový. Ryby sú chované prírodným spôsobom a lovia sa na umelé návnady. Pri prenajatí udice obdrží klient aj podberák, pean (kliešte na vyťahovanie háčikov) a umelé návnady.  Pre lov rýb nie je potrebný rybársky lístok, personál podáva rady a poskytuje zaškolenie aj pre úplných začiatočníkov. Je to ideálny relax pre mladích a starých, ale aj pre rodiny s deťmi.

 

Prevádzkový poriadok – Pravidlá rybolovu na vodnej nádrži s režimom “Chyť a pusť“

 1. Každý rybár je povinný nahlásiť sa pri vstupe u správcu vodnej nádrže. Areál je uzavretý a strážený, takže nie je možné doň vstupovať bez prítomnosti správcu.
 2. Loviaci je oprávnený loviť len na jeden rybársky prút. Lov povolený len na jeden háčik bez protihrotu.
 3. Pri vylovovaní je loviaci povinný používať podberák a s ulovenými rybami zaobchádzať humánne a šetrne. Podberák je súčasťou vybavenia rybníkov.
 4. V cene vstupu je aj zapožičanie rybárskej výbavy. Do areálu je možné priniesť si vlastné rybárske náčinie.
 5. Je zakázané používať živé nástrahy.
 6. Druh ani množstvo používaných návnad nie je obmedzené, ale nesmú byť zdravotne chybné, ani plesnivé, skysnuté, toxické alebo inak poškodené.
 7. V areáli je zakázané fajčiť okrem vyhradených miest, poškodzovať a ničiť porasty, rybárske a ani iné zariadenia. Ďalej je nutné udržiavať poriadok a neobťažovať ostatných rybárov nadmerným hlukom.
 8. Každý účastník rybolovu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Vstup detí do 12 rokov je dovolený iba v sprievode dospelej osoby, ktorá za tieto zodpovedá.
 9. Pred odchodom je povinný odovzdať na kontrolu a vrátenie aj zapožičané náradie. V prípade zistenia porušenia tohto poriadku bude rybár vyhostený a bude musieť nahradiť spôsobenú škodu. V prípade poškodenia alebo krádeže (majetku, rýb) bude privolaná polícia.
 10. Zákaz kúpania sa! Chytanie rýb pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok je zakázané.
 11. Každý účastník sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály a okolí vodnej nádrže, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.