Cenník lanoviek platný od 1.6. do 30.10.2020

Druh lístkaDospelýDeti/Seniori
1x lanovka - turisti6 €4 €
2x lanovka na vrchol Kubínskej hole - turisti10 €6 €
4 hodiny - turisti*15 €11 €
1x lanovka – cyklisti7 €5 €
2x lanovka na vrchol Kubínskej hole - cyklisti11 €7 €
4 hodiny - cyklisti15 €11 €
1 deň - cyklisti20 €15 €
1x lanovka - paragliding7 €5 €
2x lanovka na vrchol Kubínskej hole - paragliding11 €7 €

Všetky lístky sú obojsmerné, čiže v cene aj zvoz späť do nástupnej stanice.

* 4 hodiny turisti – ak chcete počas dňa využiť viac atrakcií, odporúčame zvážiť kúpu 4 hodinového lístka, po prejdení cez turniket už nebude možná dodatočná výmena alebo vrátenie lístkov.

SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke = 2 x Lanovka na vrchol Kubínskej hole.

Všetky lístky sú vydávané na čipových kartách. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty. Vzhľadom k situácii vyvolanej ochorením COVID-19 vracajte čipové karty iba v automate, ktorý sa nachádza uprostred budovy pokladní v dolnej časti strediska! Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Cenník horské kolobežky / horské trojkolky s vývozom na lanovke platný od 1.6. do 30.10.2020

Kombinovaný lístokDospelýDeti/SeniorPočet
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*16 €12 €1 jazda
2x lanovka – na vrchol Kub. hole + Trojkolka zjazd horná aj dolná časť 4,8 km*20 €16 €1 jazda
1x dolná lanovka + Kolobežka zjazd len dolná časť 2 km**10 €8 €1 jazda
1x dolná lanovka + Trojkolka zjazd len dolná časť 2 km**14 €12 €1 jazda

SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovice strediska, druhá od polovice na vrchol. Požičovňa kolobežiek a trojkoliek sa nachádza v dolnej časti strediska pri nástupe na sedačkovú lanovku. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na dolnej a hornej lanovke(na mape A,B) = 2x Lanovka – na vrchol Kub. hole  plus zapožičanie trojkolky/kolobežky. V cene lístka je vývoz lanovkou/lanovkami plus zapožičanie trojkolky/kolobežky.

*Jazda je obmedzená časovým limitom 1,5 hodiny do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket. V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min.

** Jazda je obmedzená časovým limitom 45 minút do kedy treba trojkolku/kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente prvého prechodu cez turniket.  V prípade omeškania odovzdania trojkolky/kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min.

Lístky sú vydávané na čipovú kartu. Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPOŠKODENÉ a plne FUNKČNÉ karty v automate pri hlavnej pokladni v stredisku.

 

Cenník Zipline platný od 1.6 do 30.10 2020

Počet jázdCena
Jedna jazda23 €
Druhá jazda (v ten deň, ak nasleduje po prvej)19 €
Tretie jazda (v ten deň, ak nasleduje po druhej)15 €
Tandem jazda(dve osoby, ktorých spoločná hmotnosť nepresiahne 130 kg)43 €

UPOZORNENIE: Ceny za Zipline sú uvedené bez vývozu lanovkami!

Jazda na Zipline je umožnená osobám s minimálnou hmotnosťou 30 kg. Maximálne zaťaženie je 130 kg.

Z jazdy na Zipline sú vylúčene osoby pod vplyvom alkoholu, a osoby, ktorým  to ich zdravotný stav nedovoľuje. Je zakázané počas jazdy používať mobilný telefón, kameru, pripadne iné záznamové zariadenie.

Každý klient Zipline je povinný udržiavať poriadok na štartovacej a cieľovej plošine a v ich okolí, dodržiavať prevádzkový poriadok Zipline, Všeobecné obchodné podmienky a pokyny zodpovedných zamestnancov Zipline, ako aj zamestnancov SKI PARKu Kubínska hoľa.

Otváracia doba 10:00-17:00 hod počas prevádzkových dní strediska. Pre skupiny (viac ako 10 osôb) je môže dohodnúť individuálny čas prevádzky Zipline. Prevádzka Zipline môže byt obmedzená/zastavená v prípade  nevhodných poveternostných podmienok (vietor, námraza, dážď, silne sneženie).

 

Cenník atrakcií platný od 1.6 do 30.10 2020

AtrakciaCenaPočet
Požičanie člna5 €30 minút
Rybolov5 €1 hodina

UPOZORNENIE: Ceny atrakcií Rybolov a požičanie čln sú uvedené bez vývozu lanovkami!

 

 

Zľavnené lístky

 1. Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 2. Nárok na Lístok Deti majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 15 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť zdravotný preukaz poistenca dieťaťa
 3. Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
 4. Nárok na zľavnený Lístok Deti/Senior z dôvodu zdravotného postihnutia má aj držiteľ preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) alebo zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom (ZŤP-S). Pre uplatnenie nároku na zľavnený Lístok z dôvodu zdravotného postihnutia je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ZŤP alebo ZŤP-S.
 5. Nárok na Lístok Deti/Senior majú aj držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti a preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
 6. Zľavy pre organizované skupiny: 10% zľava z celkovej sumy. Zľavu je možné uplatniť pri organizovaných skupinách s minimálnym počtom 20 osôb pri jednorazovom nákupe lístkov pre celú skupinu. Pri poskytnutí zľavy pre organizované skupiny nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie zľavy.
 7. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny sú vrátane DPH.

 

Pokyny k cenníku

 • 1x Lanovka – predstavuje obojsmernú jazdu buď na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, alebo obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň, podľa výberu zákazníka, nie na oboch!
 • 2 x Lanovka – na vrchol Kubínskej hole – predstavuje obojsmernú jazdu na “dolnej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo, plus obojsmernú jazdu na “hornej“ sedačkovej lanovke označenej na mape ako B – SLF 4p Dzúrikovo-hrebeň.
 • Platnosť jazdových lístkov na lanovky je len v deň zakúpenia v prípade že neprešli turniketom alebo kontrolou obsluhy.
 • 1 DEŇ downhill – lístok platí jeden deň na ktorý bol zakúpený, na obidvoch lanovkách počas prevádzkových hodín strediska
 • 4 hodiny downhill – platí od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
 • Informácie o prevádzke lanových dráh a atrakcií sú denne k dispozícii na predajných miestach lístkov, na internetovej stránke kubinska.sk a telefónnom čísle +421 915 595 311.
 • Stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Cestujúci je povinný dodržiavať obchodné podmienky vydané spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.; prevádzkové poriadky jednotlivých atrakcií; osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb a všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa pohybu a správania sa osôb v chránených oblastiach (Chránená krajinná oblasť Horná Orava) a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa.
 • Zmluva o preprave je uzatvorená okamihom nastúpenia zákazníka do lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia) alebo vstupu do nástupnej stanice alebo nástupného priestoru lanovej dráhy (horského dopravného zariadenia), ktorý je priestorom prístupným len s platným lístkom.
 • Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a prevádzkovými predpismi.
 • Cestujúci je povinný po celú dobu plnenia prepravnej zmluvy mať pri sebe platný cestovný doklad, ktorým sa pri kontrole preukazuje. Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti, vetra, výpadku elektrickej energie a podobne.
 • Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti v stredisku na Kubínskej holi bez súhlasu spoločnosti ORAVA SKIPARK a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania všetkých tratí, nástupných a výstupných plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 • Úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok Letná sezóna 2019 je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku na Kubínskej holi alebo na kubinska.sk.
 • UPOZORNENIE: V cene Lístkov nie je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby, zákazníci sa pohybujú po stredisku, chodníkoch a trasách na vlastnú zodpovednosť, odporúča sa pripoistiť do hôr.
 • Prevádzková doba lanoviek a atrakcií:  9:00 – 17:00 v závislosti od poveternostných podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.

Všeobecné obchodné podmienky – Leto 2019